• MediSon
  • MediSon
  • MediSon
  • MediSon
  • MediSon

Medison s.r.o.

SK EN

Zodpovednosť nás spája

Vážení zamestnávatelia,

dovoľte, aby som vám priblížila spoločnosť MEDISON, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výkon pracovnej zdravotnej služby pre zmluvných klientov – zamestnávateľov.

História našej spoločnosti a idea pre jej vznik sa postupne rodili spolu s mojou odbornou praxou v odbore preventívne pracovné lekárstvo od r. 1993. Spomeňte si na momenty, keď mnohí z vás pri riešení problematiky vyhovujúceho pracovného prostredia pociťovali nedostatočné, resp. chýbajúce odborné zdravotnícke poradenské služby. Posudzovanie, hodnotenie, analýza zdravotných rizík, ich manažovanie, zároveň sledovanie častých zmien v legislatíve v oblasti hygieny práce, ako aj posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vyvolávali vrásky na tvári zamestnávateľov. Všetky tieto okolnosti ma viedli k hľadaniu možností využitia odborných znalostí lekára v špecializovanom odbore preventívne pracovné lekárstvo, ktoré by efektívne pomohli zamestnávateľom v riešení konkrétnych krokov na ochranu zdravia zamestnancov. Túto možnosť priniesla sama legislatíva, ktorej prijatím bola splnená jedna z prístupových požiadaviek stanovenej Európskou úniou pre Slovenskú republiku. Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP bola zriadená pracovná zdravotná služba, ktorou sa doplnila chýbajúca odborná časť v oblasti ochrany zdravia. Plná entuziazmu som túto skutočnosť privítala, i keď reakcia na vznik novej legislatívy nebola vždy pozitívna. Ako sa však v priebehu spolupráce s našimi klientmi ukázalo, táto rezervovanosť bola dočasná.

Dnes, po niekoľkých rokoch činnosti pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. viem, že sa nám podarilo vytvoriť spoločnosť, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje odborné služby v oblasti ochrany zdravia pri práci pre zamestnávateľov na celom Slovensku.

Ďakujem mojim kolegom za ich odborný a tiež ľudský prístup pri riešení úloh a ich príkladnú tímovú spoluprácu.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám prejavili dôveru, pri spolupráci oceňujú našu spoľahlivosť a ústretovosť.

Pokiaľ ste sa s našou spoločnosťou MEDISON, s.r.o. ešte nemali možnosť stretnúť, verím, že vás naša ponuka služieb osloví.