Čo je nové

Zmena v kategorizácii zdravotných rizík

Test
01.7.2018

Nahlasovanie zamestnancov na RÚVZ

Vážení klienti, radi by sme Vás upozornili na novú povinnosť platnú od 01.7.2018.
zistiť viac
1. máj 2018

Zmena v kategorizácii zdravotných rizík

Vážení klienti, radi by sme Vás upozornili na zmenu v kategorizácii zdravotných rizík od 1. apríla 2018.
zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.
zistiť viac