O nás

Vážení zamestnávatelia,

dovoľte, aby som vám priblížila spoločnosť MEDISON, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výkon pracovnej zdravotnej služby pre zmluvných klientov – zamestnávateľov.

Štruktúra

História našej spoločnosti a idea pre jej vznik sa postupne rodili spolu s mojou odbornou praxou v odbore preventívne pracovné lekárstvo od r. 1993. Spomeňte si na momenty, keď mnohí z vás pri riešení problematiky vyhovujúceho pracovného prostredia pociťovali nedostatočné, resp. chýbajúce odborné zdravotnícke poradenské služby. Posudzovanie, hodnotenie, analýza zdravotných rizík, ich manažovanie, zároveň sledovanie častých zmien v legislatíve v oblasti hygieny práce, ako aj posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vyvolávali vrásky na tvári zamestnávateľov. Všetky tieto okolnosti ma viedli k hľadaniu možností využitia odborných znalostí lekára v špecializovanom odbore preventívne pracovné lekárstvo, ktoré by efektívne pomohli zamestnávateľom v riešení konkrétnych krokov na ochranu zdravia zamestnancov. Túto možnosť priniesla sama legislatíva, ktorej prijatím bola splnená jedna z prístupových požiadaviek stanovenej Európskou úniou pre Slovenskú republiku. Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP bola zriadená pracovná zdravotná služba, ktorou sa doplnila chýbajúca odborná časť v oblasti ochrany zdravia. Plná entuziazmu som túto skutočnosť privítala, i keď reakcia na vznik novej legislatívy nebola vždy pozitívna. Ako sa však v priebehu spolupráce s našimi klientmi ukázalo, táto rezervovanosť bola dočasná.Dnes, po niekoľkých rokoch činnosti pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. viem, že sa nám podarilo vytvoriť spoločnosť, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje odborné služby v oblasti ochrany zdravia pri práci pre zamestnávateľov na celom Slovensku. Ďakujem mojim kolegom za ich odborný a tiež ľudský prístup pri riešení úloh a ich príkladnú tímovú spoluprácu.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám prejavili dôveru, pri spolupráci oceňujú našu spoľahlivosť a ústretovosť.

Pokiaľ ste sa s našou spoločnosťou MEDISON, s.r.o. ešte nemali možnosť stretnúť, verím, že vás naša ponuka služieb osloví.

                    MUDr. Soňa Kešeláková,

pracovný lekár a odborný garant pracovnej zdravotnej služby

                       konateľ MEDISON, s.r.ro