• MediSon
  • MediSon
  • MediSon
  • MediSon
  • MediSon

Medison s.r.o.

SK EN

Dotazník na cenovú ponuku

(pre spracovanie návrhu pre zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby)

Za spoluprácu a zaslanie podkladov vopred ďakujeme

Identifikačné údaje o spoločnosti:

Profesijné zloženie a počty zamestnancov

(administratívne pracovné činnosti uviesť pod spoločným názvom THP)
(špecifiká profesie: práca v noci N, vo výškach V, riziká v 2., 3. a 4. kategórii: hluk H, prach P, vibrácie Vi, chemické faktory CHF, biologické faktory BF, karcinogénne látky KF, osvetlenie O, elektromagnetické žiarenie EMG, neuropsychická záťaž NEU)

Profesijné zloženie a počty zamestnancov na detašovaných pracoviskách

(administratívne pracovné činnosti uviesť pod spoločným názvom THP)

* Povinné údaje

overovací kód