• MediSon
  • MediSon
  • MediSon
  • MediSon
  • MediSon

Medison s.r.o.

SK EN

Termíny vzdelávacích programov

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Akreditácia vydaná MŠSR

Termíny:
Termin 4

Odborná príprava je určená pre tých, ktorí budú žiadať o vydanie osvedčenia z RÚVZ. 

Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Akreditácia vydaná MŠSR

Termíny:
Termin 5

Aktualizačná odborná príprava je určená pre tých, ktorí osvedčenie z RÚZV už majú.

Termin 6

Odborná príprava je určená pre tých, ktorí doteraz nepracovali s azbestom a majú záujem.

Termin 7

Aktualizačná odborná príprava je opakované školenie pre tých, ktorí majú skúsenosti s prácou s azbestom.

Nové termíny sa pripravuju.