Súdny znalec v odbore pracovné lekárstvo

MUDr. Soňa Kešeláková,odborný garant pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o., je zároveň od r. 2012 znalec pre odbor 480000 zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 480500 hygiena a epidemiológia (hygiena práce pracovné lekárstvo), 480710 choroby z povolania.

  • Čo je choroba z povolania?
  • Máte pocit, že Vaše ochorenie vzniklo v súvisloti s prácou?
  • Ako máte postupovať?
  • Bola na pracovisku u zamestnanca priznaná choroba a zamestnávateľ nesúhlasí so zodpovednosťou za škodu?

Na tieto otázky a iné vzťahujúce sa k danej problematika, ako aj k možnosti vypracovania znaleckého posudku Vám poskytne konzultáciu MUDr. Soňa Kešeláková, pracovný lekár.

​Na konzultáciu sa objednávajte na t.č.: 0911530917.

​Konzultácie a spracovanie znaleckých posudkov sú spoplatnené podľa Vyhlášky MS SR č.491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov