ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Termíny vzdelávacích programov

Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Vážený pán / pani
dovoľujem si Vás pozvať na seminár:

Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Termín: 14.-15.12.2022  o 8:30 hod

Prezentácia účastníkov: od 8.00 hod.

Účastnícky poplatok je nutné uhradiť najneskôr 5 dní pred termínom školenia vopred, inak prihláška nebude akceptovaná.

V prípade záujmu o vzdelávací program, prosíme o vypísanie záväznej prihlášky s doplnením mena, dosiahnutým vzdelaním a jej zaslanie späť na mailovu adresu spoločnosti MEDISON, s.r.o.

Kontakt: p. Darina Tresová, t.č.: 0905 630 917, e mail: medison@medison-pzs.sk

Tešíme sa na Vašu účasť                               

MUDr. Soňa Kešeláková
konateľ MEDISON, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Poplatok za jednu osobu: 156,- €

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: