ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odborné poradenstvo

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o. pre zmluvných klientov poskytuje odborné poradenstvo:

 • pri rokovaniach s orgánmi štátneho dozoru - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ​

 • v oblasti plnenia a dodržiavania aktuálnych legislatívnych podmienok,

 • pri riešení chorôb z povolania na pracovisku, ako aj pri legislatívnych postupoch pri priznavaní choroby z povolania, aké povinnosti vyplývajú pre zamestnávateľa a aké pre zamestnanca,

 • v oblasti prevencie vzniku poškodeni zdravia z práce a prevencie vzniku chorôb z povolania,

 • podľa konkrétnych pracovných podmienok a na základe hodnotenia zdravotných rizík na úpravu pracovných podmienok s návrhom vhodných efektívnych preventívnych opatrení,

 • podľa konkrétnych pracovných podmienok pre plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov, vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,

 • na ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

 • pri zaradzovaní zamestnancov na prácu podľa zdravotnej spôsobilosti, riešenie dočasnej alebo dlhodobej nespôsobilosti na prácu,

 • pri riešení ukončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov,

 • pri poskytovaní informácií zamestnancom v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

 • pre správnu organizáciu a zabezpečenia prvej pomoci na pracovisku.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: