Dotazník na cenovú ponuku

(pre spracovanie návrhu pre zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby)

Za spoluprácu a zaslanie podkladov vopred ďakujeme

Identifikačné údaje o spoločnosti:

Profesijné zloženie a počty zamestnancov

(administratívne pracovné činnosti uviesť pod spoločným názvom THP)
(špecifiká profesie: práca v noci N, vo výškach V, riziká v 2., 3. a 4. kategórii: hluk H, prach P, vibrácie Vi, chemické faktory CHF, biologické faktory BF, karcinogénne látky KF, osvetlenie O, elektromagnetické žiarenie EMG, neuropsychická záťaž NEU)

Profesijné zloženie a počty zamestnancov na detašovaných pracoviskách

(administratívne pracovné činnosti uviesť pod spoločným názvom THP)

* Povinné údaje

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosťou MEDISON, s.r.o, za účelom komunikácie. (viac informácii tu)
Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.