ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotazník na cenovú ponuku

(pre spracovanie návrhu na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby)

Za spoluprácu a zaslanie podkladov vopred ďakujeme.

Identifikačné údaje o spoločnosti:

Profesijné zloženie a počty zamestnancov

(administratívne pracovné činnosti uviesť pod spoločným názvom THP)
(špecifiká profesie: práca v noci N, vo výškach V, riziká v 2., 3. a 4. kategórii: hluk H, prach P, vibrácie Vi, chemické faktory CHF, biologické faktory BF, karcinogénne látky KF, osvetlenie O, elektromagnetické žiarenie EMG, neuropsychická záťaž NEU)

Profesijné zloženie a počty zamestnancov na detašovaných pracoviskách

(administratívne pracovné činnosti uviesť pod spoločným názvom THP)

* Povinné údaje

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosťou MEDISON, s.r.o, za účelom komunikácie. (viac informácii tu)
Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: