ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Meranie hluku

Spoločnosť MEDISON, s.r.o. zabezpečuje meranie hluku pre zamestnávateľov a prevádzkovateľov zdrojov hluku. Naši odborne spôsobilí pracovníci pre Vás zabezpečia merania hluku v pracovnom prostredí v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Merania hluku pre Vás zabezpečíme pre účely:

  • posúdenia hlukovej záťaže zamestnancov a kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík,
  • uvedenia pracovných priestorov do prevádzky
  • prehodnotenia zdravotných rizík z expozície hluku zamestnancov na pracovisku
  • návrhu a zlepšenia akustických podmienok na pracovisku

Merania hluku realizujeme  v súlade so Zákonom NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

S dôverou sa na nás obráťte  telefonicky alebo emailom a my pre Vás nezáväzne pripravíme  individuálnu ponuku merania hluku na základe Vašich požiadaviek.

Pre spracovanie ponuky nás prosím kontaktujte emailom: cp@medison-pzs.sk alebo telefonicky: 0910 900 724 alebo  na nižšie uvedených telefonických číslach.


Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: