ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY, KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

Spoločnosť MEDISON, s.r.o., poskytuje vzdelávacie programy:   

KURZ PRVEJ POMOCI  akreditovaný MZ SR 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA BEZPEČNÚ PRÁCU S DIIZOKYANÁTMI 

Spoločnosť MEDISON ACADEMY, s.r.o., poskytuje vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva SR :

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE PRÁCU:

 • S AZBESTOM
 • S TOXICKÝMI A VEĽMI TOXICKÝMI  LÁTKAMI A ZMESAMI
 • DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA A DEZINSEKCIA NA PROFESIONÁLNE ÚČELY

TERMÍNY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

Ani v dnešnej dobe rôznych motivačných školení a tréningov zamestnancov by sme nemali zabúdať na povinné pravidelné informovanie a školenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek. Rozsah a náplň školenia je daná súčasným platným predpisom. Nižšie sú uvedené jednotlivé faktory pracovného prostredia a školenia k nim, ktoré Vám ako Vaša pracovná zdravotná služba vieme zabezpečiť:

Školenia pre konateľov, manažérov

 • Pracovná zdravotná služba a legislatíva
 • Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti na prácu
 • Hodnotenie zdravotných rizík pri práci a kategorizácia zdravotných rizík
 • Legislatívne požiadavky na zabezpečenie rekondičných pobytov pre zamestnancov
Školenia pre konateľov, manažérov

Školenia pre zamestnancov

 • Informovanie a praktický výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pracujúcich v riziku hluku (§ 7 NV SR č. 115/2006 Z. z.)
 • Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou chemickým faktorom (§ 10 ods. 1 NV SR č. 355/2006 Z. z.)
 • Informovanie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou vibráciami (§ 5 NV SR č. 416/2005 Z. z. a v znení neskorších predpisov)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci so zobrazovacou jednotkou – práca s počítačom (§ 5 NV SR č. 276/2006 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri ručnej práci s bremenami (§ 6 NV SR č. 281/2006 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou biologickým faktorom (§ 10 NV SR č. 83/2013 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§ 11 NV SR č. 356/2006 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou azbestu (§ 10 NV SR č. 253/2006 Z.z.)
Školenia pre zamestnancov

Rozsah školení vieme rozšíriť podľa Vašich aktuálnych požiadaviek. V prípade záujmu nás neváhajte

a dohodnúť sa na realizácii školenia. Za spoluprácu v riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia Vašich zamestnancov Vám vopred ďakujeme.

Leták kurz
Leták kurz
Leták kurz
Leták kurz
Leták kurz
Leták kurz
Leták kurz

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: