ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O nás

Vážení zamestnávatelia,

dovoľte, aby som Vám priblížila spoločnosť MEDISON, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výkon pracovnej zdravotnej služby pre zmluvných klientov – zamestnávateľov.

Štruktúra

História našej spoločnosti a idea pre jej vznik sa postupne rodili spolu s mojou odbornou praxou v odbore pracovného lekárstva, ktorá sa začala  v r. 1993.                                                                                          

Posudzovanie, hodnotenie, analýza zdravotných rizík, ich manažovanie a  zároveň sledovanie častých zmien v legislatíve v oblasti hygieny práce, ako aj posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, vyvolávali neraz vrásky na tvári u zamestnávateľov. Všetky tieto okolnosti ma viedli k hľadaniu možností využitia odborných znalostí lekára v špecializovanom odbore pracovné lekárstvo, ktoré by efektívne pomohli zamestnávateľom v riešení konkrétnych krokov na ochranu zdravia zamestnancov. Túto možnosť priniesla legislatíva v roku 2006, ktorej prijatím bola splnená jedna z prístupových požiadaviek stanovenej Európskou úniou pre Slovenskú republiku. Zriadený bol inštitút pracovnej zdravotnej  služby, a doplnila sa tým chýbajúca odborná časť v oblasti ochrany zdravia zamestnancov.

Dnes, po 18 rokoch činnosti pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. viem, že sa nám podarilo vytvoriť spoločnosť, ktorá sa etablovala ako vysoko odborná spoločnosť, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje služby v oblasti ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov a zamestnávateľov na celom Slovensku.

Ďakujem mojim kolegom za ich odborný, a tiež ľudský prístup pri riešení úloh a ich príkladnú tímovú spoluprácu.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám prejavili dôveru. Pri spolupráci oceňujú našu spoľahlivosť a ústretovosť.

Pokiaľ ste sa s našou spoločnosťou MEDISON, s.r.o. ešte nemali možnosť stretnúť, verím, že Vás naša ponuka služieb osloví.

MUDr. Soňa Kešeláková,
pracovný lekár a odborný garant pracovnej zdravotnej služby
konateľ MEDISON, s.r.ro


Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: