Choroby z povolania

Chcete vedieť, či môže byť Vaše ochorenie uznané ako choroba z povolania?  

  • Čo je choroba z povolania ?

  • Máte pocit, že Vaše ochorenie vzniklo v súvisloti s prácou ?

  • Ako máte postupovať ?

  • Bola na pracovisku u zamestnanca priznaná choroba z povolania ? Aké povinnosti s tým  súvisia pre zamestnávateľa? 

  • Môže sa zamestnanec alebo zamestnávateľ odvolať proti Lekárskému posudku o uznaní, príp. neuznaní choroby z povolania?          

Na tieto otázky a iné vzťahujúce sa k danej problematika, Vám poskytne odborné poradenstvo a konzultáciu MUDr. Soňa Kešeláková, pracovný lekár.

​Na konzultáciu sa objednávajte na t.č.: 0911530917.