Čo je nové

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Vážení zmluvní klienti,

vzhľadom na aktuálnu situáciu  Vám priebežne budeme poskytovať dostupné informácie  usmernenia, odborné poradenstvo, rady pri riešení preventívnych  opatrení na  pracoviskách týkajúcich sa obmedzenie šírenia ochorenia COVID 19 mailom, telefonicky

Tak, aby preventívne opatrenia boli  účelne a efektívne, podľa charakteru konkrétnych pracovných podmienok.

Váš tím pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. 

19.03.2020

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Dôležitý oznam
zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS a preventívne lekárske prehliadky

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

zistiť viac

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie
zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.
zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019
zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík
zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.
zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.
zistiť viac