Čo je nové

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR, ale aj v iných štátoch  si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam, ktorí môžu byť vystavení pri práci riziku nákazy osýpok ( zamestnanci zdravotníckych zariadení, zamestnanci centier pre deti a rodiny, poskytujúcich sociálne služby a pod.)

Za imúnne osoby sa považujú tie osoby, ktoré majú potvrdenú prítomnosť IgG protilátok v krvi proti osýpkam.
Pozitívne protilátky majú osoby, ktoré prekonali osýpky, alebo boli očkované dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam. 

Podľa výsledkov imulogického prehľadu SR dochádza  vekom u niektorých očkovaných osôb k strate imunity. Sú to najmä vekové kategórie od 30 rokov. Preto odporúčame vykonať kontrolu protilátokv krvi aj u očkopvaných osôb. 

V prípade, že osoba nemá protilátky proti osýpkam je potrebné, aby sa dala preočkovať.   

Čo sú osýpky?

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku, no môže sa vyskytnúť aj u dospelých.

Aké sú príznaky osýpok?

 • Ochorenie prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny.
 • Na 4. – 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni.
 • Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 – 14 dní.
 • Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému.
 • Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a u dospelých.

Kedy sa objavia prvé príznaky ochorenia?

           Inkubačný čas je 8 – 15 dní, priemerne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Ako sa môžeme nakaziť?

           Prameňom nákazy je chorý človek. Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom príznakov a trvá 4 - 5 dní. S nástupom vyrážky infekčnosť klesá.

           Ochorenie sa veľmi rýchlo šíri vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Aká je prevencia pred ochorením na osýpky?

 • Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie!
 • Všeobecné hygienické opatrenia, ako dodržiavanie zásad osobnej hygieny, vetranie,
 • Časté a dôkladné umývanie rúk s použitím prostriedkov s dezinfekčným účinkom
 • vyhýbať sa chorým osobám s respiračným ochorením a pod.
 • Vyhýbať sa hromadným podujatiam s väčším množstvom ľudí.

Aby sme znížilo riziko nákazy osýpkami je potrebné!

 • Okamžité hlásenie ochorenia.
 • Hospitalizácia na infekčnom oddelení.
 • Zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého.

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie
zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.
zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.
zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019
zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík
zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.
zistiť viac