ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Termíny vzdelávacích programov

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Vážený pán / pani

dovoľujem si Vás pozvať na seminár:

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Termín: 28.9.2024 o 8:30 hod.

Miesto konania: distančná forma

Prezentácia účastníkov: od 8:15 hod.

ÚÚčastnícky poplatok je nutné uhradiť najneskôr 5 dní pred termínom školenia vopred, inak zaslaná prihláška nebude akceptovaná.

V prípade záujmu o vzdelávací program, prosíme o vypísanie záväznej online prihlášky s uvedením mena, priezviska účastníka  a ostatných požadovaných údajov. Po správnom odoslaní online prihlášky, kópia prihlášky bude doručená na mailovú adresu uvedenú    v prihláške. 

Ak prihlasujete viacerých účastníkov za spoločnosť, môžete vypísať online prihlášku za jednotlivých účastníkov, alebo zaslať objednávku. 

Kontakt: 
p. Darina Tresová, t.č.: 0905 630 917, e mail: academy@medison-pzs.sk

MEDISON ACADEMY, s.r.o., Sídlo: Kórejská 7,  04001 Košice,  Office: Letná 27, 040 01 Košice,        IČO: 54833990, DIČ: 2111798030 (spol. nie je platcom DPH).

Tešíme sa na Vašu účasť

MUDr. Soňa Kešeláková
konateľ MEDISON ACADEMY, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Poplatok za jednu osobu: 87,00 €

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: