ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TERMÍNY Kliknite si a vyberte si vhodný termín

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/3

Odborne spôsobilé osoby pre obchodovanie alebo manipuláciu s toxickými látkami a zmesami (TLaZ) a veľmi s toxickými látkami a zmesam(VTLaZ) sú povinné najmenej raz za 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. 

Neviete, či Vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti platí?

Ozvite sa, poradíme Vám.  


Aktualizačná odborná príprava je určená pre odborne spôsobilé osoby.

Odborne spôsobilá osoba pre prácu s TL aZ a VTLaZ je povinná najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Kópiu potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s TLaZ a VTLa Z je potrebné zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal,  najneskôr do 30 dní od jej absolvovania.

Pozor:

  • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu,
  • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravvy na RÚVZ
    RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať!
  • na kontroly Živnostenského úradu, pri ktorých kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne.

Upozornenie:

K prihláške na vzdelávaciu aktivitu doložte kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a veľmi toxickými látkami a zmesami, ktoré Vám vydal RÚVZ.

Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: