ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TERMÍNY Kliknite si a vyberte si vhodný termín

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/2

Odborná príprava je určená pre tých, ktorí budú žiadať o vydanie osvedčenia z RÚVZ na výkon profesionálnej činnosti  DDD, t.j dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

Podmienka pre získanie odbornej spôsobilosti na RÚVZ pre výkon DDD sú minimálne 3 roky odbornej praxe, pod vedením odborne spôsobilej osoby.


Odborná príprava je určená pre žiadateľov:

  • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne,
  • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov,
  • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne.

Vydané potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu môžete predložiť k žiadosti na RÚVZ do 2 rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Odporúčame absolvovať vzdelávací program pre obchodovanie s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov minimálne po 1 roku  odbornej praxe.

Informácia:

Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami pre profesionálne použitie, a pre prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie:

  1. Absolvovanie odbornej prípravy
  2. Odborná prax 
  3. Minimálne ukončené úplné stredoškolské vzdelanie

Ďalšiu odbornú spôsobilosť a to pre prácu s toxickými látkami a zmesami, alebo veľmi toxickými látkami a zmesami potrebujte,  ak pri  činnosti s dezinfekčnými prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov chemické látky a zmesi, napr. pri plynovaní, klasifikované podľa CLP ako:

veľmi toxické látky a zmesi:

  • akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,

alebo toxické látky a zmesi:

  • akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,
  • toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370 ​

Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: