ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TERMÍNY Kliknite si a vyberte si vhodný termín

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/3

Odborná príprava je určená pre:

  • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s TL a Z a VTL a Z samostatne,
  • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s TL a Z a VTL a Z,
  • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s TL a Z a VTL a Z samostatne.

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu môžete predložiť k žiadosti na získanie odbornej spôsobilosti na RÚVZ do 2 rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Minimálna požadovaná doba odbornej praxe pre získania odbornej spôsobilosti:

  • 3 roky pre priamu manipuláciu s TLa Z a VTLaZ 
  • 2 roky pre predaj a distribúciu v originálnom balení.

Odporúčame absolvovať vzdelávací program  minimálne po 1 roku odbornej praxe.

Informácia:

Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ pre získanie odbornej spôsobilosti:

  1. Absolvovanie odbornej prípravy
  2. Potvrdenie o odbornej praxi 
  3. Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

Upozornenie:

Podľa CLP (nariadenia 1278/2018 o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok)

            

Veľmi toxická látka alebo zmes /VTLaZ/ je klasifikovaná ako: akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2; H300, H310, H330

Toxická látka alebo zmes/ TLaZ/ je klasifikovaná ako: akútna toxicita kategórie 3; H301, H311, H331, toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1; H370

Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: