ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TERMÍNY Kliknite si a vyberte si vhodný termín

DátumNázov školenia
04.09.2024Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov v skratke
11.09.2024Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre zamestnancov
12.09.2024I. časť: POZOR NOVÉ Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
17.09.2024II. časť: POZOR NOVÉ Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
15.10.2024Fyzická záťaž na pracovisku - hodnotenie a kategorizácia práce do rizika
22.10.2024I. časť: POZOR NOVÉ Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
23.10.2024Rizikové práce - základné povinnosti pre zamestnávateľa
30.10.2024II. časť: POZOR NOVÉ Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
12.11.2024Choroba z povolania z pohľadu zamestnávateľa
28.11.2024Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov v skratke
11.12.2024Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre zamestnancov

Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: