ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TERMÍNY Kliknite si a vyberte si vhodný termín

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/1

Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na likvidáciu azbestu.

Odborná príprava je určená pre novoprijatých zamestnancov držiteľa oprávnenia na likvidáciu azbestu.


Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Právnické osoby a SZČO, ktoré chcú požiadať o vydanie povolenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musia pre zodpovedné osoby za túto činnosť a zamestnancov zabezpečiť odbornú prípravu.

Odbornú príprava pre prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musí absolvovať:

  • zodpovedná osoba za prevádzkovanie prác pri odstraňovaní azbestu napr.:
    • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá bude samostatne odstraňovať azbest a likvidovať ho zo stavieb,
    • vedúci zamestnanci, ktorí budú riadiť práce pri odstraňovaní a likvidácii azbestu,
  • zamestnanci, ktorí budú vykonávať odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
  • každý novoprijatý zamestnanec na odstraňovanie azbestu.

Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je následne povinný zabezpečiť najmenej každých 5 rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: