ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TERMÍNY Kliknite si a vyberte si vhodný termín

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/2

Aktualizačná odborná príprava je určená pre tých, ktorí osvedčenie z RÚVZ už majú a sú odborne spôsobilými osobami na výkon DDD.

Odborne spôsobilé osoby sú povinné najmenej raz za 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Neviete, či Vám osvedčenie platí?

Ozvite sa nám, poradíme Vám.


Odborne spôsobilá osoba pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie je povinná:

  • najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
  • kópiu potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal najneskôr do 30 dní od jej absolvovania

Pozor:

  • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu,
  • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravy na RÚVZ
    RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať!
  • na kontroly Živnostenského úradu, keď tiež kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne.

Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: