ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TERMÍNY Kliknite si a vyberte si vhodný termín

Kto a dokedy musí odbornú prípravu absolvovať?

PRED ZARADENÍM NA PRÁCU

každý zamestnanec, ktorý pri práci používa, alebo pracuje s diizokyanátmi, (vrátane zamestnancov údržby), týka sa to aj príležitostnej práce napr. drobné údržbárske opravy.

každý vedúci zamestnanec, ktorý na pracovisku je zodpovedný za odborné najneskôr vykonávanie činností s použitím diizokyanátov.

každá fyzická osoba — podnikatel' (SZČO), ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi.

Opakované preškolenie je povinné každých 5 rokov.

Čo sú diizokyanáty? Najpoužívanejšie: MDI TDI HDI

Diizokyanáty majú široké uplatnenie pri výrobe polyuretánov :
- PUR pena, polyuretánová  farba, dvojzložkové lepidlo, tmel, PUR izolácia striech

Najpoužívanejšie diizokyanáty:  metyléndifenyldiizokyanát (MDI), toluéndiizokyanát (TDI), hexametyléndiizokyanát (HDI),

Polymérny MDI je používaný na výrobu tuhých, flexibilných, polotuhých a polyizokyanurátových a termosetových pien, používa sa ako spojivo na drevo a na výrobu jadier foriem pre zlievarenský priemysel.

HDI sa používa pri výrobe polyuretánových elastomérov a tesniacich hmôt,  na výrobu rôznych produktov ako sú napríklad automobilové diely, koberce, obuv, nábytok a podobne.

TDI sa používa na výrobu polyuretánovej peny, ktorá sa používa na čalúnenie nábytku, matracov, podkladov pod koberce,  pri výrobe náterov, tesniacich hmôt, lepidiel a elastomérov.

Na etikete produktu s obsahom viac ako 0,1% diizokynátu je uvedené, že odborná manipulácia je možná až po zaškolení.

Školenie

Odbornú prípravu môžete absolvovať formou online školenia, alebo prezenčne. Rozsah odbornej prípravy je určený spôsobom použitia a aplikácie diizokyanátových zmesí. Preto zvážte, aký typ manipulácie zodpovedá podmienkam na vašom pracovisku. Prihlásiť sa môžete vyplnením online prihlášky. Po absolvovaní odbornej prípravy obdržíte Záznam o absolvovaní odbornej prípravy.

Pre firmy je možné dohodnúť individuálne školenia na základe objednávky.

Kontakt : medison@medison-pzs.sk, +421 905 630 917

Vyberte si na preškolenie odborníkov.

Všeobecná odborná príprava

 • je určená pre zamestnancov a SZČO, ktorí riadia, kontrolujú a dohliadajú na činnosť s diizokyanátmi

Stredne pokročilá odborná príprava

 • je určená pre zamestnancov a SZČO, ktorí manipulujú s diizokyanátmi spósobom:

  1.manipulácia s otvorenými zmesami  bez zahrievania, nanášanie sprejovej peny

  2.striekanie  polyuretánových zmesí v odvetrávanej kabíne, aplikácia valčekom, aplikácia štetcom, aplikácia namáčaním a liatím napr. podlahové a hydroizolačné aplikácie

  3.následné mechanické opracovanie  (napr. orezanie, brúsenie a pod. ) nie úpIne vytvrdených predmetov, ktoré už nie sú teplé

  4.čistenie používaného zariadenia a manipulácia s odpadom

Pokročilá odborná príprava

 • je určená pre zamestnancov a SZČO, ktorí manipulujú s diizokyanátmi spôsobom:

  1.manipulácia s neúplne vytvrdenými  teplými predmetmi,

  2.aplikácie zmesí odlievaním,

  3.údržba a oprava vyžadujúca si prístup k zariadeniu,

  4.otvorená manipulácia s teplými alebo horúcimi zmesami s obsahom diiziokzanátov  s teplotou nad  45 °C,

  5.striekanie v otvorenom priestore s obmedzeným alebo len prirodzeným odvetraním (vrátane veľkých priemyselných pracovných hál) a vysokotlakové striekanie (napr. peny, elastoméry)

Nenašli ste vašu pracovnú činnosť? Neviete do ktorej skupiny pracovnú činnosť zaradiť? Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny vzdelávacích programov VZDELÁVACIE KURZY,KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

NEWSLETTER

Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: